Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med christianbookshop.org og nettbutikken. Her finner du informasjon om formålet med innsamling av personopplysninger, hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får tilgang til dem, informasjon om sikkerhet, og om hvilke rettigheter du har.

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, organisasjonsnummer 991 818 081 (heretter "vi" eller «SSSF») er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se eget punkt for kontaktinformasjon.


Formål

Vi benytter opplysningene om deg til å fullføre bestillinger du gjør og for å kunne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha til SSSF.

Dersom du har takket ja til det, benytter vi dem også til å sende deg nyheter og tilbud.


Vi benytter informasjonen vi har om deg til følgende:
- For å administrere ditt kundeforhold og abonnement
- For å levere varer og tjenester som er bestilt
- For å kunne besvare dine henvendelser til SSSF
- For å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt
- For å forbedre og utvikle våre tjenester

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn og behandler opplysningene du oppgir ved registering og bestilling, kjøps- og ordrehistorikk, din respons på kommunikasjon fra oss og aktivitet på våre nettsider.

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

- Navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato.

- Din respons på generelle kampanjer, e-post, SMS-utsendelser

- Historikk på medlemskap, abonnement, bestillinger og kjøp, samt aktivitet på våre nettsider.

Ved å abonnere på bladene våre, samtykker du til å få bladene tilsendt, samt at vi kan kontakte deg via den kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss, enten direkte eller gjennom godkjent deling av personopplysninger fra Brunstad Christian Church.

Kjøpshistorikk oppbevares i fem år. Deretter slettes dine detaljer.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Kun medarbeidere i SSSF som har behov for å behandle din informasjon har tilgang til det. Dine data håndteres etter dagens strenge sikkerhetskrav.

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt, og kun medarbeidere som skal jobbe med opplysningene vil ha tilgang til dem.


Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere)

SSSF er behandlingsansvarlig. Vi beholder all informasjon internt og gir det ikke videre til tredjepart, med mindre de jobber på oppdrag for SSSF, og innenfor rammen av de beskrevne formål.

Vi vil ikke dele eller utlevere personopplysninger på andre måter enn beskrevet i vår personvernerklæring, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke.

Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Ved mistanke om lovbrudd eller svindel vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring.

Regnskapet for SSSF føres internt og revideres av offentlig godkjent revisor.

SSSF håndterer forsendelse av bladene via Løkka Sportsklubb, Sandefjord.

BCC IT Services er databehandler for kunder av nettbutikken.


Innsyn i personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har om deg. Du har også rett til retting, til unnlatt eller begrenset bruk, samt å overføre dem til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00


Sletting av personopplysninger

Vi er gjennom bokføringsloven med forskrifter pålagt å oppbevare opplysninger i minimum 5 år, men sletter all informasjon om deg senest når ditt kundeforhold har vært passivt i fem år. Du kan innenfor rammen av lovpålagt behandling av personopplysninger selvsagt be om at vi sletter informasjon om deg før dette, eller ved oppsigelse av abonnement.

Ønsker du at personopplysningene om deg slettes, tar du kontakt med oss på post@christianbookshop.org

Ditt kundeforhold regnes som passivt etter avsluttet abonnement, eller etter siste bestilling. All oppsigelse av abonnement skal være skriftlig.


Kontaktinformasjon

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag (SSSF), org.nr. 991 818 081
Postboks 16

3156 MELSOMVIK

E-post: post@christianbookshop.org

Har du spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-postadressen: post@christianbookshop.org. Merk henvendelsen "Personopplysninger".


Endringer

Vi kan endre innholdet i samtykkevilkår og personvernerklæring. Om endringene krever nytt samtykke fra deg, blir du spurt om dette når du logger inn.

19. juli 2020

Your consent status