Forfattere

Johan Oscar Smith

Johan Oscar Smith (1871 - 1943) startet bladet «Skjulte Skatter» sammen med sin bror Aksel i 1912. Ved hans forkynnelse og forfatterskap har han selv vært et stort forbilde og en veiviser til et dypere liv med Kristus. Det som lå Johan O. Smith på hjerte var å føre den enkelte sjel i forbindelse med hodet, Kristus, slik at Mesteren selv kan få dem i tale! Det er nok hovedårsaken til at så mange lesere fra så mange land og kulturer har fått åndelig kraft og inspirasjon ved hans forfatterskap. Derfor er hans bøker og artikler fortsatt høyst aktuelle, også i vår tid, for mennesker som lengter etter et personlig liv i seier over all bevisst synd!

Aksel Smith

Aksel Smith (1881 - 1919) var en uvurderlig støttespiller og medarbeider for sin bror, Johan O. Smith. For magasinet Skjulte Skatter, som han startet sammen med broren i 1912, var han også en økonomisk hjelp i de første årene, da han som tannlege hadde en betydelig bedre økonomi enn broren. Aksel Smith ble hentet hjem til Gud tidlig, bare 38 år gammel i 1919. I dag vet vi noe om fruktene i Aksel Smiths liv, vi er vitne til en levende menighet som spres til mange land på alle kontinenter, med ungdom som får lys for sitt personlige gudsliv ved å lese bøkene og stykkene hans i Skjulte Skatter.

Aksel Johan Smith

Denne svært avholdte bror var fremragende som hyrde og profet. Når det gjelder menighetens utvikling, har Aksel J. Smith (1910 - 1998) på mange måter vist vei og hatt et guddommelig syn. Han vokste opp med sin far, Johan O. Smith og fikk ved det på mange måter et intuitivt kompass for hvordan veien burde legges for menigheten. Ren fra avind og ved å høyakte de Gud hadde satt i menigheten, skjønte han hvor veien gikk til de gode gressganger. ”Hvorfor skal man jage fårene opp i steinura når det går en god sti nede i dalen”, sa han ved en anledning. De artikler som han i stor kjærlighet til Kristus og menigheten har skrevet gjennom alle disse år vil utvilsomt bli til stor hjelp og oppbyggelse for de som vil være gode hyrder i hjem og menighet, og ikke minst for alle som hungrer og tørster etter et gudfryktig og rettferdig liv.

Elias Aslaksen

Elias Aslaksen (1888 - 1976) var i likhet med Paulus lærer av hedningene i tro og sannhet. Han talte sannhetens ord så skarpt som Guds ord er, og samtidig var han nærmest å regne for "professor" i troen. Hans evne til å plante troens ord har gjort et uutslettelig inntrykk for mange. Han var jo en usedvanlig kraftig og svært godt utrustet troens forkynner. Elias Aslaksen var i ånd og sannhet en Guds mann. Du som skal lese hans bøker kan glede deg til en interessant og himmelvendt opplevelse!

Sigurd Bratlie

Sigurd Bratlie (1905 - 1996) var en av de viktigste medarbeiderne i Brunstad Christian Church gjennom tidene. Ved hans budskap og litteratur har han selv vært et stor eksempel, og kunnet veilede andre til et dypere liv med Kristus. Det som er av stor betydning for forfatteren, er å kunne veilede hver enkelt sjel inn i et personlig forhold til hodet for menigheten, som er Kristus, slik at Mesteren selv kan få den enkelte i tale. Dette er den viktigste grunnen for at lesere i mange land og fra forskjellige kulturer har fått inspirasjon og åndelig styrke gjennom hans litteratur. Derfor er hans bøker fortsatt svært relevant, også i vår tid, for mennesker som lengter etter et personlig liv i seier over all bevisst synd.

Kåre Johan Smith

Kåre J. Smith, født 14. nov. 1944. Da Sigurd Bratlie døde i 1996, ble Kåre J. Smith den naturlige etterfølger i en menighet i sterk internasjonal vekst, og som i dag er etablert i mer enn seksti land over hele verden. Vi finner både hyrden, forstanderen og lederen, men ikke minst med-mennesket Kåre J. Smith som et svært berikende og interessant bekjentskap gjennom hans åpenhjertelige bok, "Hyrde og Profet" samt hans stykker i bladet Skjulte Skatter. Hans liv og erfaringer vil inspirere til oppriktig kjærlighet og sann etterfølgelse av vår Herre og Mester!