Vår visjon

Jesu misjonsbefaling ligger til grunn

I Skjulte Skatters første nummer, januar 1912 beskriver brødrene Johan og Aksel bladets og derved forlagets visjon slik: Helliget Herren ber vi, at bladet vil bli en tjener for de troende til å kaste lys over de veier, som fører til et dypere samfunnsliv med vår Herre Jesus Kristus. Bladets mål er å føre fram slik sannhet, som fører til tro og gudsfrykt. Titus 1,1. Siden den spede begynnelsen på 1900-tallet har bladet og forlaget Skjulte Skatter arbeidet ut fra visjonen om å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus, så den enkelte kan komme til en personlig tro på evangeliet. Dette formålet ligger også nedfelt i Stiftelsen Skjulte Skatters vedtekter.

Å møte mennesker der de er

Johan Oscar Smith snakket med mennesker han traff i sitt yrke som marineoffiser, og fikk med tiden trosfeller langs hele Norges kyst. Fra Norge fortsatte det samme ordet å spre seg til flere land, i første omgang Nord-Europa. I dette arbeidet var det bladet Skjulte Skatter og Skjulte Skatters Forlag som var «limet» som hold alle disse menneskene samlet i felles tro og felles livsforståelse. Etter Smiths bortgang fortsatte andre å reise rundt og forkynne ordet, og budskapet nådde flere verdensdeler. I dag finnes det livskraftige lokalmenigheter i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand.

«Bladet Skjulte Skatter er menighetens åndelige hovedorgan», skriver Kåre J. Smith i Skjulte Skatter, juni 2020. Bladet utgis på Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Bladet Skjulte Skatter utgis på 15 språk. Litteraturen på Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag oversettes helt eller delvis til ca. 20 språk. Menighetens misjonsprofil har hele tiden vært å spre evangeliet fra person til person, gjennom naturlige møter med mennesker i deres eget liv og miljø. Bladet Skjulte Skatter er et godt verktøy som kan bidra til å spre evangeliet.